Skademelding for produkt

Kontaktopplysninger

Trygghetsavtalen dekker mye men ikke alt

Forsikringen omfatter tyveri i forbindelse med innbrudd i ditt hjem, ditt fritidshus eller kontor, se vilkårets paragraf 5.

Trygghetsavtalen dekker mye men ikke alt

Tap av produkt på annen måte enn tyveri i forbindelse med innbrudd i ditt hjem, fritidshus eller kontor omfattes dessverre ikke ifølge vilkårets paragraf 6.

Din skade omfattes mest sannsynlig av av garanti/reklamasjon

Din skade omfattes mest sannsynlig av garanti/reklamasjon. Henvend deg derfor til din butikk eller ta kontakt med Elkjøps kundeservice på telefon 815 32 00 så hjelper de deg.

For at vi skal kunne registrere ditt tyveri må du melde saken til politiet

Kompletter din skademelding snarest ved å sende inn politianmeldelsen til oss. Oppgi ditt kvitteringsnummer samt ditt referansenummer til oss.

Informasjon om produktet og forsikringen

Informasjon om forsikringen og skaden

Last opp bilde (frivillig, men kan påskynde saksbehandlingen)